Home » KOŃCZYNA DOLNA » Ortezy całej kończyny… » Kompensacja » Orteza kończyny dolne…
Marka: . Kod UMDNS: .

Orteza kończyny dolnej OKD-13

Orteza kończyny dolnej OKD-13

Mobilna orteza kończyny dolnej

Charakterystyka produktu

Człowiek niepełnosprawny ruchowo poruszający się na wózku inwalidzkim kojarzony jest zazwyczaj z osobą cierpiącą na paraparezę/paraplegię, czyli niepełnosprawność dwóch kończyn, najczęściej dolnych. Paraplegia powstaje na skutek poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego na różnych poziomach lub uszkodzenia mózgu.

Tymczasem w zależności od przyczyny, jaką spowodowana jest niepełnosprawność oraz od stopnia zaawansowania schorzenia, zależy w dużej mierze funkcjonowanie ruchowe osoby niepełnosprawnej. Aspekt ruchowy nie jest związany tylko z problemami w chodzeniu. Może dotyczyć bowiem całego narządu ruchu. Osoba niepełnosprawna ruchowo to także ta, która ma problemy z koordynacją i precyzją ruchów czy z równowagą. Może także szybciej się męczyć lub mieć nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Niepełnosprawność ruchowa oznacza bowiem obniżenie możliwości motorycznych ciała. Może być spowodowana zarówno zmianami rozwojowymi w okresie płodowym jak i powstać w wyniku chorób oraz wypadków czy urazów. Zaburzenia czynności motorycznych mogą występować pod postacią porażenia (czyli całkowitego zniesienia czynności ruchowych, inaczej zwanym paraliżem, bezwładem lub plegią) lub pod postacią niedowładu, inaczej zwanego parezą, czyli częściowego zniesienia czynności ruchowych. Reasumując niedowład może oznaczać obniżenie sprawności i poprawności wykonywania ruchów, osłabienie siły mięśniowej, spowolnienie ruchów, natomiast porażenie uniemożliwia wykonanie ruchów.

Osoba taka może poruszać się w marę samodzielnie na wózku przy użyciu jednej lub nawet dwóch rąk, ale niejednokrotnie samodzielne przeniesienie nóg z wózka lub łóżka na podłogę lub odwrotnie staje się dla niej niemożliwe. I takim właśnie pacjentom dedykowane są nasze mobilne ortezy kończyn dolnych o symbolu: OKD-13. Dzięki naszym ortezom nawet osoby o bardzo ograniczonych zdolnościach ruchowych kończyn górnych są w stanie swobodnie unieść swoje niepełnosprawne nogi. W ekstremalnych przypadkach, możliwe jest nawet uniesienie kończyn dolnych przy przy użyciu tylko mięśni grzbietowych pacjenta.

Orteza doskonale sprawdza się w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, gdyż w sposób zdecydowany ułatwia personelowi opiekę nad pacjentami. Ortezy OKD-13 mogą być używane przez pacjentów całą dobę, dzięki czemu opiekunowie mają bardzo ułatwione zadania transportowe.

Orteza składa się z pasa nośnej oraz trzech obejm wyposażonych w klamry poliamidowe oraz taśmy Velcro ułatwiające dopasowanie ortezy do kończyny. Najniższą obejmę mocuje się nad kostkami pacjenta, środkową nad kolanem, a górną na udzie. W prawidłowo ustawionej ortezie pas nośny powinien przechodzić przez goleń, rzepkę i przednią część uda.

Opiekun osoby niepełnosprawnej w celu uniesienia kończyny dolnej pacjenta powinien chwycić i unieść pas nośny w okolicach uda, natomiast w celu przeniesienia kończyny powinien jedną ręką chwycić pas nośny na udzie, drugą na podudziu, następnie unieść i przesunąć kończynę.

Osoba niepełnosprawna o ograniczonych zdolnościach ruchowych kończyn górnych, w celu przeniesienia nogi powinna:

  • pochylić się,
  • wsunąć przedramię pod pas nośny na udzie,
  • następnie wyprostować się i wykonać ruch obrotowy tułowia,
  • pochylić się i wysunąć przedramię spod pasa nośnego.

Tabela rozmiarowa

Rozmiar Obwód uda Sposób dokonywania pomiaru
Rozmiar uniwersalny na prawą i lewą nogę min 45 cm – max 80 cm Sposób dokonywania pomiaru - obwód uda

Do pobrania

Kod katalogowy OKD-13
Nazwa handlowa ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
Model ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-13

CEWyrób medyczny kl. I - zgodny z Dyrektywą Rady (93/42/EWG) w sprawie wyrobów medycznych. Producent wyrobów medycznych i ortopedycznych, firma REH4MAT wystawiła stosowną deklarację zgodności EC.