Home » Sklep – Świadczenioda…

Sklep – Świadczeniodawca

Sklep - Świadczeniodawca

W związku z licznymi pytaniami napływającymi do nas, firma Reh4Mat informuje, iż wszelkie jej materiały informacyjne, plakaty, ulotki, katalogi oraz informatory medyczne, nie naruszają swoją treścią żadnych, obowiązujących w Polsce aktów prawnych, a szczególnie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. „O refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”. Treści zawarte w tych materiałach, są informacjami zatwierdzonymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.
Udostępnianie informatorów medycznych, ulotek informacyjnych i innych materiałów poligraficznych firmy Reh4Mat – państwa pacjentom, lekarzom czy rehabilitantom, nie może być traktowane jako reklama czy promocja naszych wyrobów.
Mogą również Państwo umieszczać w swoich sklepach nasze plakaty reklamowe, gdyż ich treść odnosi się do aspektów technicznych i konstrukcyjnych wyrobów i ze względu na ten fakt, nie naruszają obowiązującego od bieżącego roku w Polsce zakazu reklamy wyrobów medycznych.

Kwalifikacje ortez do limitów refundacyjnych NFZ

Kwalifikacje ortez do limitów refundacyjnych NFZ

Kwalifikacje ortez do wybranych jednostek chorobowych

Kwalifikacje ortez do wybranych jednostek chorobowych

Deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności