Home » ORTEZY I AKCESORIA PEDIATRYCZNE » Ortezy kończyny górnej

Ortezy kończyny górnej

Cała kończyna górna

AM-KOB

Dziecięca orteza kończyny górnej AM-KOB

AM-SOB-02

Orteza kończyny górnej AM-SOB-02

AM-SOB-03

Dziecięca orteza kończyny górnej AM-SOB-03

AM-SOB-03/AIR

Dziecięcy temblak AM-SOB-03/AIR

OKG-01

Dziecięcy temblak OKG-01

OKG-03

Temblak dziecięcy OKG-03

OKG-06

Dziecięcy temblak OKG-06

OKG-07

DZIECIĘCA ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-07

OKG-24

OKG-24 – Komfortowy temblak pediatryczny

OKG-25

Uniwersalny temblak dla dzieci OKG-25

PCO-A-01

Orteza kompresyjna kończyny górnej z ujęciem kciuka PCO-A-01

PCO-A-07

Orteza kompresyjna kończyny górnej bez ujęcia śródręcza PCO-A-07

Ortezy obojczyka

AM-PES-02

Dziecięca orteza ósemkowa AM-PES-02

AM-TX-06

Dziecięca orteza ósemkowa AM-TX-06

Ortezy barku

AM-KOB

Dziecięca orteza kończyny górnej AM-KOB

AM-SOB-02

Orteza kończyny górnej AM-SOB-02

FIX-KG-12

Dziecięca kompresyjna orteza barku FIX-KG-12

FIX-KG-21

Orteza barku FIX-KG-21

FIX-KG-22

Dziecięca orteza barku FIX-KG-22

OKG-03

Temblak dziecięcy OKG-03

OKG-07

DZIECIĘCA ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-07

Ortezy łokcia

AM-KG-AR/1R

Dziecięca orteza kończyny górnej AM-KG-AR/1R

AM-TL-01

Orteza kończyny górnej AM-TL-01

FIX-KG-09

Dziecięca orteza łokcia FIX-KG-09

FIX-KG-16

Orteza kończyny górnej FIX-KG-16

FIX-KG-17

Dziecięca orteza łokcia FIX-KG-17

FIX-KG-19

Orteza łokcia FIX-KG-19

FIX-KG-20

Orteza kończyny górnej FIX-KG-20

Ortezy nadgarstka i przedramienia

AM-D-02

Orteza nadgarstka AM-D-02

AM-OSN-L-01

Dziecięca orteza ręki i przedramienia AM-OSN-L-01

AM-OSN-L-02

Dziecięca orteza ręki i przedramienia AM-OSN-L-02

AM-OSN-U-01

Dziecięca orteza nadgarstka AM-OSN-U-01

EB-N

Dziecięca orteza nadgarstka EB-N

EB-N-01

Dziecięca orteza nadgarstka EB-N-01

FIX-KG-01

Kompresyjna orteza kciuka FIX-KG-01

FIX-KG-02

Kompresyjna orteza kciuka z szyną dłoniową FIX-KG-02

FIX-KG-03

Dziecięca orteza nadgarstka i kciuka z płytą termoplastyczną FIX-KG-03

FIX-KG-04

Dziecięca orteza kciuka FIX-KG-04

FIX-KG-05

Dziecięca orteza nadgarstka i kciuka FIX-KG-05

FIX-KG-06

Dziecięca orteza nadgarstka i kciuka FIX-KG-06

FIX-KG-07

Termoplastyczna orteza nadgarstka FIX-KG-07

FIX-KG-08

Termoplastyczna kompresyjna orteza nadgarstka i kciuka FIX-KG-08

FIX-KG-10

Dziecięca orteza nadgarstka i kciuka FIX-KG-10

FIX-KG-11

Dziecięca kompresyjna orteza nadgarstka FIX-KG-11

FIX-KG-13

Dziecięca orteza nadgarstka FIX-KG-13

FIX-KG-14

Dziecięca orteza szynowa palców FIX-KG-14

FIX-KG-15

Dziecięca orteza kciuka FIX-KG-15

FIX-KG-18

Dziecięca orteza nadgarstka i przedramienia FIX-KG-18

PCO-A-02

Orteza kompresyjna przedramienia z ujęciem kciuka PCO-A-02

PCO-A-03

Orteza kompresyjna nadgarstka z ujęciem kciuka PCO-A-03

PCO-A-08

Orteza kompresyjna przedramienia bez ujęcia śródręcza PCO-A-08