Home » Projekty unijne

Projekty unijne

REH4MAT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Czytaj dalej »

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego numer 1/2016

Informujemy, że spośród ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego numer 1/2016 z dnia 05.07.2016r. dotyczącego budowy hali produkcyjno-magazynowej z wewnętrznymi instalacjami: gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną, kotłownią gazową oraz zewnętrznym szczelnym zbiornikiem na ścieki w Kidałowicach na działce numer ewidencyjny 272 wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego HANDSBUD Spółka Jawna J. Puszkarewicz W. Mikulski, 35-317 Rzeszów, ul. Jana Pawła II 135. Oferta ta okazała się najkorzystniejsza zarówno pod względem ceny jak i terminu realizacji. Na tej podstawie firma uzyskała największą ilość punktów. Szczegółowe wyniki postępowania przedstawiamy w załączniku.

 

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe 1/2016 roboty budowlane

Aktualizacja z dnia 06.07.2016 r.

Czytaj dalej »

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – ostateczna wartość dofinansowania

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

DOTACJA NA INNOWACJE

 

Tytuł projektu: 2015 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – ostateczna wartość dofinansowania

Numer umowy: UDA-POIG.06.01.00-18-018/12-00

Data podpisania umowy: 11.12.2012 r.

Udział Unii Europejskiej: 132 190,54 zł

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na: przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych w wersjach obcojęzycznych firmy REH4MAT Sp. z o.o., zwiazanych z kojarzeniem partnerów handlowych w Wielkiej Brytanii,
w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznych usług doradczych zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w załączniku, w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzeniem działań promocyjnych i informacyjnych związanych z rozwojem eksportu zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej rozbudowy strony internetowej www.reh4mat.com wraz z jej tłumaczeniami o wersję niemiecką, rosyjską i angielską w ramach działania 6.1. “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.)

 

Czytaj dalej »

Targi Arab Health 2014

Targi Arab Health 2014

Firma Reh4mat w dniach 27-30 styczeń 2014 była wystawcą na międzynarodowych targach medycznych Arab Health które miały miejsce w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Udział w targach Arab Health 2014 odbył się w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z wyjazdem na Targi Arab Health 2014 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na: przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych (katalogów) w wersjach obcojęzycznych firmy REH4MAT Sp. z o.o. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowania i wydruku materiałów promocyjnych w wersjach obcojęzycznych dla firmy REH4MAT Sławomir Wroński związanych z wyjazdem na targi ARAB HEALTH 2014 w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” PO IG, lata 2007-2013.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznych usług doradczych zgodnie z wyszczególnieniem poniżej, w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych w wersjach obcojęzycznych firmy REH4MAT Sp. z o.o. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych w wersjach obcojęzycznych firmy REH4MAT Sp. z o.o. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych w wersjach obcojęzycznych firmy REH4MAT Sp. z o.o. w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Czytaj dalej »

Informacja

W związku z błędem w zapytaniu ofertowym z dnia 07.10.2013r, którego przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przygotowaniu projektu graficznego i druku materiałów promocyjnych w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.) informujemy, iż nie dokonaliśmy wyboru wykonawcy. Po uwzględnieniu poprawek wystosujemy nowe zapytanie ofertowe.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej pozycjonowania strony internetowej firmy Reh4mat (www.reh4mat.com) w serwisie www.google.co.uk oraz www.google.de w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie projektu graficznego i druku materiałów promocyjnych w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej linków sponsorowanych strony internetowej firmy Reh4mat (www.reh4mat.com) w serwisie www.google.co.uk oraz www.google.de…

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznych usług doradczych w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej pozycjonowania strony internetowej firmy Reh4mat (www.reh4mat.com) w serwisie www.google.com oraz www.google.de w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania optymalnej strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Czytaj dalej »

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

DOTACJA NA INNOWACJE

 

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez przedsiębiorstwo REH4MAT Sp. z o.o.

Numer umowy: UDA-POIG.06.01.00-18-018/12-00

Data podpisania umowy: 11.12.2012 r.

Udział Unii Europejskiej: 209 667,76 PLN

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014

Czytaj dalej »