Home » Lekarz i terapeuta » Kwalifikacje ortez według schorzeń

Kwalifikacje ortez według schorzeń

ORTEZY PRZEDRAMIENIA I RĘKI

 

Rodzaj schorzenia Proponowane symbole wyrobów
(po kliknięciu w symbol szczegóły oferty)
Zespoły bólowe na poziomie stawu promieniowo nadgarstkowego i nadgarstka po urazach, w przebiegu zmian przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych (RZS). EB-N
AM-SN-01
AS-N
EB-N-01
U-SN
AM-OSN-U-01
EB-N-02
AS-N-01
AM-OSN-U-02
Urazy stawu promieniowo nadgarstkowego i nadgarstka leczone zachowawczo i operacyjnie. EB-N
AM-SN-01

AM-SN-ŁM
EB-N-01
U-SN
AM-OSN-U-01
AM-OSN-L-01
EB-N-02
AS-N-01
AM-OSN-U-02
AM-OSN-L-02
Złamiania kości łódeczkowej. AM-OSN-U-02 AM-OSN-L-02
Złamanie kości śródręcza, nadgarstka i palców. AM-OSN-L-01
AM-SDP-K-01
AM-OSN-L-02 AM-SN-ŁN
W rehabilitacji po złamaniach kości przedramienia. EB-N
AM-OSN-U-01
AM-OSN-L-02
EB-N-01
AM-OSN-U-02
EB-N-02
AM-OSN-L-01
Podkurcze ręki i palców z przyczyn urazowych i chorobowych. EB-N-02
AM-OSN-L-01
AM-SDP-K-02
AM-OSN-U-01
AM-OSN-L-02
AM-OSN-U-02
AM-SDP-K-01
Niedowłady i porażenia ręki lub/i kończyny górnej. EB-N-02
AM-SN-ŁM
AM-SDP-K-01
AM-OSN-U-01
AM-SDP-K-02
AM-OSN-L-01
AM-OSN-U-02
AM-OSN-L-02

 

ORTEZY STAWU ŁOKCIOWEGO

 

Rodzaj schorzenia Proponowane symbole wyrobów
(po kliknięciu w symbol szczegóły oferty)
Zespoły bólowe na poziomie stawu łokciowego po urazach, w przebiegu zmian przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych (RZS). AM-SŁ
EB-Ł
AS-Ł-02
U-SŁ
R4M-SŁ
AS-Ł
AS-PŁ
R4M-SŁ-01
AS-Ł-01
AS-Ł/F
Po urazach stawu łokciowego leczonego zachowawczo. AM-SOB-03
AM-AO-KG
AM-SOB-02
AM-KG-AR/1R
AM-KOB
W zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych stawu. AS-Ł/F AS-Ł/A AM-KOB
Entezopatie kłykci kości ramiennej (łokieć tenisisty). AS-Ł-01
AS-Ł/F
AS-Ł-02 AS-PŁ
W rehabilitacji po leczeniu operacyjnym stawu z przyczyn urazowych lub chorobowych. AM-KG-AR/1R
AM-SOB-02
AM-KG-AM/1R
AM-KOB
AM-AO-KG
AM-SOB-03
Po rozległych uszkodzeniach przedramienia i stawu łokciowego. AM-KG-AR/1R AM-AO-KG

 

ORTEZY BARKU I CAŁEJ KOŃCZYNY GÓRNEJ

 

Rodzaj schorzenia Proponowane symbole wyrobów
(po kliknięciu w symbol szczegóły oferty)
Zespoły bólowe barku po urazach, w przebiegu zmian przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych (RZS). AS-B AM-SOB AM-SOB-03
Po urazach barku (skręcenia i zwichnięcia stawu ramiennego i barkowo obojczykowego, po złamaniach kości ramiennej, obojczyka, łopatki). AM-KOB
AM-KG-AM/1R
AM-SOB-02
AM-PES-02
AM-AO-KG
AM-SOB-03
Po urazach tkanek miękkich w okolicy barku i ramienia. AM-KOB AM-SOB-02 AM-SOB-03
W niedowładach kończyny górnej. AM-KOB AM-SOB-02 AM-AO-KG

 

ORTEZY KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

 

Rodzaj schorzenia Proponowane symbole wyrobów
(po kliknięciu w symbol szczegóły oferty)
W zespołach bólowych szyi i barków spowodowanych urazem, przeciążenie lub zmianami zwyrodnieniowymi; w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego połączonych z objawami neurologicznymi, w kręczu szyi spowodowanych różnymi przyczynami; w bólach głowy. EB-KM AM-KS

 

ORTEZY TUŁOWIA

 

Rodzaj schorzenia Proponowane symbole wyrobów
(po kliknięciu w symbol szczegóły oferty)
Po urazach kręgosłupa szyjnego (skręcenia, stłuczenia), w rehabilitacji po złamaniach kręgów szyjnych, w zespołach bólowych szyi i barków spowodowanych przeciążeniem lub zmianami zwyrodnieniowymi; w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego połączonych z objawami neurologicznymi; w kręczu szyi. EB-KS AM-KS
W zespołach bólowych kręgosłupa piersiowego spowodowanych urazem, przeciążeniem lub zmianami zwyrodnieniowymi. AM-PES-01 AM-PES-02 AM-PES-03
W wadach postawy – okrągłe plecy, choroba Scheuermanna. AM-PES-01 AM-PES-02 AM-PES-03
W zespołach bólowych kręgosłupa i stawów krzyżowo biodrowych spowodowanych urazem, zmianami zwyrodnieniowymi lub innymi procesami chorobowymi, w zespołach bólowych korzeniowych, po przebytych urazach (skręceniach, złamaniach kręgosłupa, uszkodzeniu mięśni grzebietu i brzucha), w dyskopatii; profilaktycznie w sporcie lub u osób wykonujących ciężkie prace fizyczne. AM-SO-01
AR-SO-02
AM-SO-04
EB-LK
AR-SO-01
AM-SO-03
AM-SO-05
EB-LK-01
AM-SO-02
AR-SO-03
AM-SO-06
W zespołach bólowych kręgosłupa spowodowanych dyskopatią, kręgozmykiem, zmianami zwyrodnieniowymi, ZZSK i innymi procesami chorobowymi, w zespołach bólowych korzeniowych, po przebytych urazach kręgosłupa (skręcenia, złamania), po złamaniach patologicznych kręgów (osteoporoza, nowotwory). AM-WSP-01
AM-WSP-02
AM-WSP-03
AM-WSP-05
AR-WSP-01
AR-WSP-02
AR-WSP-03
AM-WSP-06
AR-WSP-01/A
AR-WSP-02/B
AM-WSP-04
AM-WSP-07
W zespołach bólowych mięśni brzucha i grzbietu, urazach lub przeciążeniu. U-LK AS-LK AS-LK-03

 

ORTEZY STAWU BIODROWEGO

 

Rodzaj schorzenia Proponowane symbole wyrobów
(po kliknięciu w symbol szczegóły oferty)
Po alloplastyce stawu biodrowego – po złamaniach szyjki kości udowej i złamaniach przezkrętarzowych uda. AM-ADS-R AM-SB-1RE
W niedowładach centralnych i obwodowych. AM-ADS-R AM-SB-1RE

 

ORTEZY UDA

 

Rodzaj schorzenia Proponowane symbole wyrobów
(po kliknięciu w symbol szczegóły oferty)
Zespoły bólowe i obrzękach mięśni uda po urazach lub przeciążeniu. R4M-U
U-U
R4M-U-01 AS-U

 

ORTEZY STAWU KOLANOWEGO

 

Rodzaj schorzenia Proponowane symbole wyrobów
(po kliknięciu w symbol szczegóły oferty)
W zespołach bólowych stawu kolanowego na tle zmian pourazowych, przeciążeniowych, zwyrodnieniowych. R4M-SK
AS-SK
AM-OSK-Z
AS-SK-01
U-SK
U-SK-01
Po urazach lub zmianach zwyrodnieniowych stawu rzepkowo-udowego. EB-P/RZ
U-SK-01
AM-OSK-Z/S-X
AM-OSK-Z/S
U-SK-02
AM-OSK-Z/2RA-OR
AS-SK-02
AM-OSK-Z/S-P
W przewlekłej niestabilności rzepki. AS-SK-02
U-SK-01
AM-OSK-Z/S
U-SK-02
EB-P/RZ
AM-OSK-Z/2RA-OR
W martwicy jałowej guzowatości kości piszczelowej. EB-P/RZ
U-SK-02
AS-SK-02 AM-OSK-Z/S
Po urazach stawu kolanowego leczonych zachowawczo. EB-SK/2RA
AM-OSK-Z/2RA-02
AM-OSK-O/2RA
AM-OSK-Z/1R
AM-OSK-ZL/2RA-ACL
AM-OSK-OL/2RA
AM-OSK-ZL/2R-02
AM-KD-AM/1RE-03
EB-SKL/2RA
AM-OSK-ZJ/2RA
AM-TUD-KD
AM-OSK-O/1R
AM-OSK-ZL/2RA
EB-SKL/1R
AM-OSK-OL/1R
AM-KD-AM/2RA-03
AM-OSK-Z/2RA
AM-OSK-ZJ/2R
EB-SK/1R
EB-SKL/2RA-ACL
AM-OSK-ZL/2RA-02
AM-OSK-ZL/1R
AM-KD-AM/2R-03
AM-OSK-OL/2R
Po uszkodzeniu częściowym lub całkowitym wiązadeł krzyżowych. AM-OSK-ZL/2RA-ACL EB-SKL/2RA-ACL
W rehabilitacji po leczeniu operacyjnym (rekonstrukcje więzadeł, alloplastyka częściowa i całkowita). AM-OSK-ZL/2RA-ACL
AM-OSK-ZJ/2RA
AM-OSK-Z/2RA
AM-TUD-KD
AM-OSK-O/1R
AM-OSK-ZL/2RA-02
AM-OSK-ZL/1R
AM-OSK-ZL/2R
AM-KD-AM/2RA-03
EB-SKL/2RA-ACL
AM-OSK-ZJ/2R
AM-OSK-Z/2RA-02
EB-SK/1R
EB-SKL/2RA
AM-OSK-OL/2RA
AM-OSK-ZL/2R-02
AM-KD-AM/2R-03
AM-OSK-OL/2R
AM-KD-AM/1RE-ACL
EB-SK/2RA
AM-OSK-O/2RA
AM-OSK-Z/1R
AM-OSK-ZL/2RA
EB-SKL/1R
AM-OSK-OL/1R
AM-KD-AM/1RE-03
W zmianach zwyrodnieniowych i/lub niestabilności stawu kolanowego II*. R4M-SK/F
AS-SKL/F
AM-OSK-Z/S-X
AM-OSK-Z/1
AM-OSK-Z/2-02
AM-OSK-ZJ-2RA
AM-OSK-Z/2RA
EB-SKL/2RA
AM-OSK-Z/1R
EB-SK/A
AS-SK/A
AM-OSK-Z/S-A
AM-OSK-O/1
AM-OSK-ZJ/2
AM-OSK-ZJ/2R
AM-OSK-Z/2RA-02
AM-OSK-ZL/2R-02
AM-OSK-O/1R
AS-SK/F
AM-OSK-Z/S-P
EB-SK/2
AM-OSK-Z/2
AM-OSK-ZJ-3
EB-SK/2RA
AM-OSK-O/2RA
EB-SK/1R
AM-OSK-OL/2RA
W zmianach zwyrodnieniowych i/lub niestabilności stawu kolanowego III*. R4M-SK/F
AS-SKL/F
AM-OSK-Z/S-X
AM-OSK-Z/1
AM-OSK-Z/2-02
AM-OSK-ZJ/2RA
AM-OSK-Z/2RA
EB-SK/1R
EB-SKL/2RA
AM-OSK-ZL/2RA
EB-SKL/1R
AM-OSK-OL/1R
AM-KD-AM/3-03
EB-SK/A
AS-SK/A
AM-OSK-Z/S-A
AM-OSK-O/1
AM-OSK-ZJ/2
AM-OSK-ZJ/2R
AM-OSK-Z/2RA-02
AM-OSK-Z/1R
EB-SKL/2RA-ACL
AM-OSK-ZL/2RA-02
AM-OSK-ZL/1R
AM-OSK-OL/2R
AM-KD-AM/1RE-03
AS-SK/F
AM-OSK-Z/S-P
EB-SK/2
AM-OSK-Z/2
AM-OSK-ZJ/3
EB-SK/2RA
AM-OSK-O/2RA
AM-OSK-O/1R
AM-OSK-ZL/2RA-ACL
AM-OSK-OL/2RA
AM-OSK-ZL/2R-02
AM-KD-AM/2RA-03
W zmianach zwyrodnieniowych i/lub niestabilności stawu kolanowego IV*(niestabilności złożone). EB-SKL/3
AM-OSK-OL/2
AM-OSK-ZJ/3
EB-SK/2RA
AM-OSK-O/2RA
AM-OSK-O/1R
AM-OSK-ZL/2RA-ACL
AM-OSK-OL/2RA
AM-OSK-ZL/2R-02
AM-KD-AM/2RA-03
AM-OSK-OL/2R
AM-OSK-ZL/2
AM-OSK-ZL/3
AM-OSK-ZJ/2RA
AM-OSK-Z/2RA
EB-SK/1R
EB-SKL/2RA
AM-OSK-ZL/2RA
EB-SKL/1R
AM-OSK-OL/1R
AM-KD-AM/2R-03
AM-KD-AM/3-03
AM-OSK-ZL/2-02
AM-OSK-ZJ/2
AM-OSK-ZJ-2R
AM-OSK-Z/2RA-02
AM-OSK-Z/1R
EB-SKL/2RA-ACL
AM-OSK-ZL/2RA-02
AM-OSK-ZL/1R
AM-KD-AM/1RE-03
AM-OSK-ZL/2R
W przykurczu stawu kolanowego z przyczyn urazowych lub chorobowych. AM-KD-AM/1RE
AM-OSK-Z/1R
AM-OSK-ZL/1R
AM-OSK-ZL/2R
AM-TUD-KD-02
AM-KD-AM/1R
AM-OSK-O/1R
AM-OSK-ZL/2R-02
AM-KD-AM/2R
EB-SK/1R
EB-SKL/1R
AM-OSK-OL/1R
AM-TUD-KD
W niedowładach i porażeniach kończyn dolnych. AM-KD-AM/1RE-03
AM-KD-AM/1RE
AM-KDS-AM/1RE
EB-SKL/2RA
AM-OSK-ZL/2RA
EB-SK/1R
EB-SK/2RA
AM-OSK-O/2RA
AM-KD-AM/2RA-03
AM-KD-AM/1RE-02
AM-KD-AM/2RA-03
AM-KD-AM/1R
AM-KDS-AM/1RE-02
EB-SKL/2RA-ACL
AM-OSK-ZL/2RA-02
AM-OSK-Z/1R
AM-OSK-Z/2RA
AM-KD-AM/2R
AM-KD-AM/2R-03
AM-KD-AM/2R-03
AM-KD-AM/2R-02
AM-KD-AM/2R
AM-OSK-ZL/2RA-ACL
AM-OSK-OL/2RA
AM-OSK-O/1R
AM-OSK-Z/2RA-02
AM-KD-AM/1RE-03
AM-KD-AM/3-03
W zmianach zwyrodnieniowych i/lub niestabilności stawu kolanowego z niedowładem stopy. AM-KDS-AM/1RE
AM-KDS-AM/2R-02
AM-KDS-AM/1RE-02 AM-KDS-AM/2R
Dziecięce ortezy stawu kolanowego. AM-DOSK-Z/1R AM-DOSK-O/1R AM-KD-DAM/1R

 

ORTEZY PODUDZIA

 

Rodzaj schorzenia Proponowane symbole wyrobów
(po kliknięciu w symbol szczegóły oferty)
Zespoły bólowe i obrzękach mięśni podudzi po urazach lub przeciążeniu. R4M-PU
AS-PU-01
R4M-PU-01
U-PU
AS-PU

 

ORTEZY STAWU SKOKOWEGO

 

Rodzaj schorzenia Proponowane symbole wyrobów
(po kliknięciu w symbol szczegóły oferty)
Zespoły bólowe na poziomie stawu skokowego po urazach, w przebiegu zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowych. R4M-SS
AM-OSS-01
AS-SS
R4M-SS-01
U-SS
AM-OSS-01
EB-SS
U-SS-01
Urazy stawu skokowego i stępu leczone zachowawczo i operacyjnie. EB-SS
AM-OSS-01
AM-OSS-03
U-SS
AM-OSS-02
AM-OSS-04
U-SS-01
AS-SS-01
Przewlekła niestabilność stawu skokowego. EB-SS
AM-OSS-04
AM-OSS-01 AM-OSS-03
Porażenia i niedowłady stopy. AM-ASS-0S AM-OSS-03 AM-OSS-04