Home » Klauzula RODO

Klauzula RODO

Klauzula RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej zwanego RODO) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest firma REH4MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: REH4MAT Sp. z o.o.), Ul: Zenitowa 5a, 35-301 Rzeszów, NIP 8133908820; mail: biuro@reh4mat.com, (dalej jako REH4MAT).
– Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez REH4MAT na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f  RODO, w celach korespondencyjnych, w celu dla którego dane zostały nam udostępnione, w tym także zawarcie umowy i jej realizacja. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat oraz w okresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty świadczące na rzecz REH4MAT usługi informatyczne i serwisowe, firmy wysyłkowe, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, uprawnione organy administracji publicznej.
– Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami RODO. Przysługuje Państwu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne – odmowa wszakże podania danych może skutkować uniemożliwieniem zawarcia lub wykonania umowy.