Home » Aktualności » Zarządzenie NFZ ws. zaopatrzenia w wyroby medyczne

Zarządzenie NFZ ws. zaopatrzenia w wyroby medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W ramach aplikacji realizowane są procesy:

  • Wystawienie zlecenia
  • Przekazanie zlecenia do weryfikacji OW NFZ
  • Pobranie wyniku weryfikacji z NFZ
  • Wydruk zlecenia zaopatrzenia
  • Pobranie zlecenia zaopatrzenia do realizacji
  • Aktualizacja danych refundacji wg uprawnień pacjenta na dzień przyjęcia do realizacji
  • Rejestrację realizacji zlecenia zaopatrzenia

Jednocześnie przypominamy, że moduł zlecenia zaopatrzenia to aplikacja internetowa, będąca częścią Portalu SZOI. Administrator Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy nadaje wybranemu operatorowi uprawnienie do zarządzania aplikacją AP-ZZ. W przypadku braku konta dostępowego w systemie Portal SZOI lub Portal świadczeniodawcy konieczne jest złożenie do OW NFZ – wniosku o dostęp do systemów internetowych.

Aplikacja wykorzystuje do autoryzacji konta dostępowe z aplikacji oddziałowych: Portal SZOI i Portal świadczeniodawcy.

Wersja systemu do pilotażu: https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/

Wersja systemu do testów: https://test-ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz-test/

Przypominamy, że Fundusz umożliwia wystawianie/realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

Od 4 listopada do 31 grudnia 2019 r. wybrana grupa placówek realizuje zlecenia już na nowych zasadach.  Ich lista dostępna jest w Oddziałach Wojewódzkich NFZ, natomiast od 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.

Filmy  instruktażowe:
Wystawienie zlecenia na wyrób medyczny – kod P.92
Wystawienie zlecenia na soczewki okularowe
Wystawienie zlecenia na wyrób medyczny przysługujący comiesięcznie – kod P.101
Realizacja zlecenia na wyrób medyczny – kod P.092
Realizacja zlecenia na wyrób medyczny przysługujący comiesięcznie – kod P.101
Pliki do pobrania:

 

Źródło: nfz-warszawa.pl