Home » Kontakt » Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu realizacji złożonego przez Państwa zlecenia oraz uzyskiwania informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) oraz telefoniczną.

Podanie danych Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i ich podanie jest dobrowolne – lecz niezbędne do realizacji celu w postaci wykonania złożonego przez Państwa zlecenia.

Informujemy jednocześnie, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Sławomir Wroński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REH4MAT w Głogowie Małopolskim, tel.: 16 621 42 20 adres e-mail: reh4mat@reh4mat.com

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i ortopedyczne zgodnie ze złożonym zleceniem, obsługa poprodukcyjna (rękojmia i gwarancja) oraz przesyłanie informacji handlowej.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) pracownicy spółki obsługujący zlecenie oraz prowadzący obsługę posprzedażową,

b) podmioty świadczące na rzecz spółki usługi podwykonastwa, usługi księgowe, usługi prawne, analityczne i marketingowe,

c) operatorzy pocztowi i kurierzy,

d) dostawy systemów informatycznych oraz IT,

e) instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.