Home » Projekty unijne » Informacja

Informacja - 11.10.2013

W związku z błędem w zapytaniu ofertowym z dnia 07.10.2013r, którego przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przygotowaniu projektu graficznego i druku materiałów promocyjnych w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.) informujemy, iż nie dokonaliśmy wyboru wykonawcy. Po uwzględnieniu poprawek wystosujemy nowe zapytanie ofertowe.