Home » Projekty unijne » Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego numer 1/2016

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego numer 1/2016 - 27.07.2016

Informujemy, że spośród ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego numer 1/2016 z dnia 05.07.2016r. dotyczącego budowy hali produkcyjno-magazynowej z wewnętrznymi instalacjami: gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną, kotłownią gazową oraz zewnętrznym szczelnym zbiornikiem na ścieki w Kidałowicach na działce numer ewidencyjny 272 wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego HANDSBUD Spółka Jawna J. Puszkarewicz W. Mikulski, 35-317 Rzeszów, ul. Jana Pawła II 135. Oferta ta okazała się najkorzystniejsza zarówno pod względem ceny jak i terminu realizacji. Na tej podstawie firma uzyskała największą ilość punktów. Szczegółowe wyniki postępowania przedstawiamy w załączniku.