Home » Projekty unijne » Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – ostateczna wartość dofinansowania

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – ostateczna wartość dofinansowania - 21.05.2015

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

DOTACJA NA INNOWACJE

 

Tytuł projektu: 2015 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu – ostateczna wartość dofinansowania

Numer umowy: UDA-POIG.06.01.00-18-018/12-00

Data podpisania umowy: 11.12.2012 r.

Udział Unii Europejskiej: 132 190,54 zł

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014