Home » Projekty unijne » Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu - 11.12.2012

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

DOTACJA NA INNOWACJE

 

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez przedsiębiorstwo REH4MAT Sp. z o.o.

Numer umowy: UDA-POIG.06.01.00-18-018/12-00

Data podpisania umowy: 11.12.2012 r.

Udział Unii Europejskiej: 209 667,76 PLN

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014