Home » Projekty unijne » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 20.03.2014

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzeniem działań promocyjnych i informacyjnych związanych z rozwojem eksportu zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej rozbudowy strony internetowej www.reh4mat.com wraz z jej tłumaczeniami o wersję niemiecką, rosyjską i angielską w ramach działania 6.1. “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.)