Home » Projekty unijne » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 26.04.2013

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznych usług doradczych w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.