Home » Projekty unijne » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 07.10.2013

Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie projektu graficznego i druku materiałów promocyjnych w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.