Home » Projekty unijne » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 08.10.2013

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej pozycjonowania strony internetowej firmy Reh4mat (www.reh4mat.com) w serwisie www.google.co.uk oraz www.google.de w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).