Home » Projekty unijne » Zapytanie ofertowe na usługi doradcze

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze - 23.04.2014

Szanowni Państwo,

 

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznych usług doradczych zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w załączniku, w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).