Home » Projekty unijne » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 21.12.2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania optymalnej strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.