Home » Publikacje naukowe » Młody piłkarz

Młody piłkarz

Medycyna sportowa u młodych sportowców jest bardzo trudnym zagadnieniem, ze względu na strukturalną różnicę w budowie kości, mięśni i więzadeł między dziećmi a dorosłymi. Wynika to z faktu, iż u młodego sportowca tkanki te ulegają ciągłemu rozwojowi i wzrostowi, w odróżnieniu od dojrzałych już tkanek dorosłych zawodników. Dziecięce kości są bardziej elastyczne i sprężyste, dlatego rzadziej ulegają złamaniom. Niestety, to nie oznacza, że u dzieci nie dochodzi do urazów.

Bardzo częste kontuzje dotykają młodych piłkarzy. Znaczna różnica w szybkości wzrostu kości w stosunku do mięśni i ścięgien jest tak duża, że skutkuje częstymidysproporcjonalnymi zaburzeniami. To powoduje, że zwykłe uszkodzenie mięśni lub więzadeł u dorosłego sportowca może skończyć się złamaniem awulsyjnym u dziecka. Złamanie takie polega na oderwaniu więzadła lub ścięgna wraz z częścią kości, do której się przyczepia.

Młody piłkarz jest często narażony na tego typu złamania. W trakcie treningu czy meczu, gdy noga zostaje nagle zablokowana przez drugiego zawodnika, dochodzi do zerwania więzadła krzyżowego przedniego (ACL), a wraz z nim kawałka kości piszczelowej lub udowej. Taka kontuzja u dziecka wiąże się z bólem, operacją oraz unieruchomieniem i wyłączeniem z treningów na kilka tygodni.

Taka długa przymusowa przerwa w treningach jest często dla dziecka ogromnym zmartwieniem. Reh4Mat, tworząc gamę produktów dla najmłodszych, pomyślał również o profilaktyce przeciwurazowej dla młodych piłkarzy.

Dziecięca orteza stawu kolanowego AM-OSK-Z/S-A

Dziecięca orteza stawu kolanowego AM-OSK-Z/S-A została wykonana z lekkich i przewiewnych materiałów o wysokich właściwościach kompresyjnych. Wyposażona w dwie elastyczne stalki ortopedyczne chroni staw przed patologicznym bocznym skręceniem kolana, a jednocześnie nie ogranicza jego naturalnej ruchomości. Dodatkowo, specjalny system krzyżowych pasów dociągowych tworzy wsparcie dla więzadła ACL. Jej bardzo lekka konstrukcja stanie się niemalże niewidzialną ochroną dla kolana Twojego dziecka podczas jego treningów.