Home » Sklep – Świadczeniodawca » Działalność zgodna z prawem

Działalność zgodna z prawem

W związku z licznymi pytaniami napływającymi do nas, firma Reh4Mat informuje, iż wszelkie jej materiały informacyjne, plakaty, ulotki, katalogi oraz informatory medyczne, nie naruszają swoją treścią żadnych, obowiązujących w Polsce aktów prawnych, a szczególnie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. „O refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”. Treści zawarte w tych materiałach, są informacjami zatwierdzonymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

Udostępnianie informatorów medycznych, ulotek informacyjnych i innych materiałów poligraficznych firmy Reh4Mat – państwa pacjentom, lekarzom czy rehabilitantom, nie może być traktowane jako reklama czy promocja naszych wyrobów.

Mogą również Państwo umieszczać w swoich sklepach nasze plakaty reklamowe, gdyż ich treść odnosi się do aspektów technicznych i konstrukcyjnych wyrobów i ze względu na ten fakt, nie naruszają obowiązującego od bieżącego roku w Polsce zakazu reklamy wyrobów medycznych.