Home » Katalog » UPPER LIMB » Hand braces

Hand braces

AM-D-01

Finger splint AM-D-01

AM-D-02

Finger splint AM-D-02

AM-D-02

Finger splint AM-D-02

AM-D-02

Finger splint AM-D-02

AM-D-03

Finger splint AM-D-03

AM-D-04

Finger splint AM-D-04

AM-D-05

Finger splint AM-D-05

AM-D-05

Finger splint AM-D-05

AM-DON-01

Thumb brace AM-DON-01

AM-OSN-U-12

Wrist brace AM-OSN-U-12

AM-OSN-U-22

Upper-extremity support AM-OSN-U-22

AM-SP-01

Fingers brace AM-SP-01

AM-SP-01

Fingers brace AM-SP-01

AM-SP-02

Finger splint AM-SP-02

AM-SP-03

Finger loop AM-SP-03

AM-SP-03

Finger splint AM-SP-03

AM-SP-05

Thumb brace AM-SP-05

APARAT STACKA

Finger splint STACK

AS-N-02

Hand brace AS-N-02

OKG-10

Upper-extremity support OKG-10

OKG-11

Upper-extremity support OKG-11

OKG-12

Upper-extremity support OKG-12

OKG-13

Upper-extremity support OKG-13

OKG-14

Upper-extremity support OKG-14

OKG-19

HAND AND FINGERS TRAINING BRACE OKG-19

OKG-20

POST-OPERATIVE-NEUROLOGICAL ORTHOSIS OKG-20

OKG-23

Upper-extremity support OKG-23

Accessories

OKG-03

Upper limb support OKG-03 BLACK

OKG-03

Upper limb support OKG-03 GREY

Usztywnienie do AM-D-03

Additional finger splint for AM-D-03 brace